IDIOMY

the game is up

Przykład: He knew the game was up when the Fed-Ex van arrived.
Tłumaczenie: plan lub podstęp się nie udał