IDIOMY

part and parcel

Przykład: Music is part and parcel of every act of American life.
Tłumaczenie: integralna część, podstawowy składnik