IDIOMY

keep (someone) posted

Przykład: They keeps me posted on different sales and prices.
Tłumaczenie: stale kogo¶ o czym¶ informować