IDIOMY

in passing

Przykład: He just said in passing, that problem is going to be taken care of.
Tłumaczenie: powiedzieć, wspomnieć coś mimochodem