IDIOMY

at one`s peril

Przykład: Use it at your peril.
Tłumaczenie: na własne ryzyko