IDIOMY

rain on sb`s parade

Przykład: I'm sorry to rain on your parade.
Tłumaczenie: robić co¶ co psuje komu¶ plany