IDIOMY

on and off

Przykład: There was rain on and off all day.
Tłumaczenie: jeśli coś zdarza się od czasu do czasu, nieregularnie