IDIOMY

every now and then

Przykład: Every now and then I go to school.
Tłumaczenie: co jaki¶ czas