IDIOMY

to be better than one`s word

Przykład: She was better than her word.
Tłumaczenie: zrobić więcej niż się przyrzekło