IDIOMY

to be on foot

Przykład: A project is on foot.
Tłumaczenie: być w przygotowaniu