IDIOMY

to work away at

Przykład: I was working away at that all summer.
Tłumaczenie: zawzięcie pracować nad czym¶