IDIOMY

to make away with sth

Przykład: Raccoons made away with the cake.
Tłumaczenie: zabrać co¶ i umkn±ć