IDIOMY

to do away with sth

Przykład: Europe has done away with duty-free shopping.
Tłumaczenie: usun±ć, zlikwidować, skasować