IDIOMY

to be in work

Przykład: Would you like to be in work?
Tłumaczenie: mieć zajęcie