IDIOMY

by fits and starts

Przykład: They often works by fits and starts.
Tłumaczenie: nierówno, nieregularnie, zrywami