IDIOMY

to run off

Przykład: I love to run off my mouth.
Tłumaczenie: dać się ponieść