IDIOMY

first of all

Przykład: First of all you should check this.
Tłumaczenie: przede wszystkim