IDIOMY

to come about

Przykład: It came about in this way.
Tłumaczenie: zdarzyć się