IDIOMY

on hand

Przykład: We have some new irons on hand.
Tłumaczenie: na składzie