IDIOMY

on hand

Przykład: He has a big job on hand for the summer.
Tłumaczenie: (praca) do wykonania