IDIOMY

at all events

Definicja: regardless of what happens
Przykład: At all events, we are prepared for it.
Tłumaczenie: w każdym wypadku