IDIOMY

to make one’s flesh creep

Przykład: It made my flesh creep.
Tłumaczenie: wywoływać u kogoś ciarki, gęsią skórkę