IDIOMY

to draw away (from sb/sth)

Przykład: She drew away from us.
Tłumaczenie: wysunąć się do przodu, odstąpić, odejść