IDIOMY

to draw in

Przykład: The days begin to draw in now.
Tłumaczenie: ubywać, stawać się krótszym (o dniu)