IDIOMY

with a view to (doing) sth

Przykład: We write this letter with a view to getting into business with you in near future.
Tłumaczenie: w zamiarze, z intencją zrobienia czegoś