IDIOMY

all over

Przykład: He has travelled all over Europe.
Tłumaczenie: po całej (powierzchni), wszędzie