IDIOMY

to leave sb in the dark

Przykład: She left me in the dark about what she was doing.
Tłumaczenie: pozostawiać kogoś w nieświadomości