IDIOMY

at first sight

Przykład: 1) At first sight the problem is primitive. 2) Do you believe in love at first sight?
Tłumaczenie: 1) na pierwszy rzut oka, 2) od pierwszego wejrzenia