IDIOMY

to take place

Przykład: When did the theft take place?
Tłumaczenie: mieć miejsce, zdarzyć się