IDIOMY

to fall ill

Przykład: He has fallen ill and is in hospital.
Tłumaczenie: zachorować na co¶