IDIOMY

to stand by

Przykład: How can you stand by and watch innocent people lose their lives for nothing?
Tłumaczenie: przyglądać się bezczynnie