IDIOMY

to break the news to sb

Przykład: I had the unpleasant duty of breaking the news to him and his wife.
Tłumaczenie: zakomunikować komu¶ przykr± wiadomo¶ć