IDIOMY

there’s a rumour abroad that

Przykład: There's a rumour abroad that I can cook.
Tłumaczenie: ludzie mówią, że …, krąży pogłoska, jakoby…