IDIOMY

first and foremost

Przykład: Now, first and foremost, we need to reassure people.
Tłumaczenie: przede wszystkim