IDIOMY

to be full of beans

Przykład: She's full of beans.
Tłumaczenie: tryskać energi±