IDIOMY

to bring forward

Przykład: She hesitates to bring the matter forward.
Tłumaczenie: przedłożyć, poddać dyskusji