IDIOMY

to poke fun at sb/sth

Przykład: I love to poke fun at soccer.
Tłumaczenie: wyśmiewać kogoś, kpić z kogoś