IDIOMY

to work up sth

Przykład: They worked up a plan.
Tłumaczenie: opracowywać