IDIOMY

to try sth on

Przykład: He tried on his new jacket once again.
Tłumaczenie: przymierzać (ubranie, buty, itp.)