IDIOMY

out of hand

Przykład: It must be done with out of hand.
Tłumaczenie: natychmiast, bez zwłoki