IDIOMY

to be down on one’s luck

Przykład: I was down on my luck And I thought of the good times.
Tłumaczenie: przeżywać okres niepowodzenia, być w ciężkich opałach