IDIOMY

first or last

Przykład: I must do it first or last.
Tłumaczenie: wcześniej czy później