IDIOMY

to be through

Przykład: You are through.
Tłumaczenie: otrzymać połączenie telefoniczne