IDIOMY

to be no good

Przykład: He's no good at baseball.
Tłumaczenie: nie nadawać się, być do niczego