IDIOMY

to stand for sth

Przykład: I won’t stand for it.
Tłumaczenie: zgadzać się na co¶