IDIOMY

every bit

Przykład: They have eaten up the cake, every bit.
Tłumaczenie: cały, całkowicie, w zupełności