IDIOMY

to stand out against

Przykład: He stood out against the tyranny of King Maluta-Hut.
Tłumaczenie: uparcie się przeciwstawiać