IDIOMY

to set on foot

Przykład: They decided to set on foot new site.
Tłumaczenie: uruchomić, zapoczątkować