IDIOMY

to put away

Przykład: Put your toys away.
Tłumaczenie: schować, sprzątnąć