IDIOMY

to be on the job

Przykład: She is always on the job.
Tłumaczenie: pracować pilnie, mieć co robić